Leadership – Przywództwo czy Przewodzenie?

Fragment wykładu wygłoszonego przez Siri Singh Sahiba, Yogi Bhadżana na spotkaniu Rady Khalsa 13 października 1995: Przywódca rodzi się, stworzony przez przeznaczenie, stworzony przez modlitwę, stworzony przez własną słodką wolę. Najlepszym przywódcą jest ten, który wychodzi ze świadomością stosowaną. To ego ogranicza człowieka. Gdziekolwiek będzie ego, tam nie będzie Boga. Przywództwo zawiedzie z osobą dla Read more about Leadership – Przywództwo czy Przewodzenie?[…]