Grudzień 6, 2018

MAGIA LICZB – KARAM KRIYA

ZAPRASZAM NA KONSULTACJE On-line

na których poprzez rozmowę i słuchanie, oraz dane daty urodzenia, docieramy razem do najgłębszej warstwy znaczeń jaką jest “szkielet liczbowy” i rozpoznając sekwencje oraz ich brakujące elementy wprowadzamy nieuświadomione elementy do świadomego przeżywania. Umiejętność uważnego wsłuchiwania się w uniwersalny język liczb można porównać do nauki właściwej kolejności zmiany biegów w samochodzie. Poruszamy się ścieżką wprowadzania potrzebnych zmian we własne życie, tak by ciągłe powtarzanie wzorców, które zamykają nas w fałszywym poczuciu bezpieczeństwa przestało nas dotyczyć. Tym samym życiowa układanka staje się przejrzystą grą, którą możemy świadomie kontynuować, ale tylko i aż do jej całkowitego zakończenia i nie musieć grać w nią już potem nigdy więcej.

Czas trwania 60-90 minut.

Cena za pierwsze spotkanie 230 pln / Następne w okresie do 1 roku: 180 pln / 60 min.

Nic nie istnieje bez liczb, ponieważ nie mogłaby istnieć nawet „jedna” sztuka czegokolwiek. Liczby nie tylko określają ilość, wyrażają także jakość każdej rzeczy. Dokonanie takiego odkrycia jest skokiem świadomości, który może zmienić życie.

Nie ma liczb lepszych i gorszych. Każda z cyfr budujących liczby ma swoje karmiczne i dharmiczne – „negatywne” i „pozytywne” ekspresje. Cyfry i liczby są szkieletem, konstrukcją i budulcem na których wydarzają się zdarzenia, i które leżą u podstawy każdej myśli, uczucia i działania. Są zasadą podtrzymującą świat i życie.

Numerologia jogiczna – Karam Kriya uczy świadomego stosowania liczb do każdego aspektu życia, by w naszych działaniach widoczne stało się światło duszy. Punktem wyjścia jest przekonanie, iż ludzie są istotami duchowymi przeżywającymi ludzkie doświadczenia.

Znaczenie Karam Kriya:
Kar-am – działanie kończące wszelkie działania, ostateczna ewaluacja.
Ka = kto (co, który); Ra = poruszać; Ma = niewzruszalne.

Kri-ya = wołanie; wołanie duszy; działanie z duszy; (całkowite, z głębi serca). Prowadzi do życia w nowym stylu, bez starych wzorców, które nam nie służą. Zmiana ta używa czasu do przejścia poza czas.

Nauczyciel metody – Shiv Charan Singh: www.karamkriya.com