Czerwiec 5, 2023

FORMULARZ REJESTRACYJNY

SZKOLENIE NAUCZYCIELI JOGI KUNDALINI POZIOMU 1 – FORMULARZ ZGŁOSZENIA – 2024

Niniejszym zgłaszam chęć udziału w szkoleniu nauczycieli jogi kundalini KRI Level 1 w Polsce,

Zapoznałem się i akceptuję warunki ukończenia kursu. Zrozumiałem i zgadzam się, że wpłacona bezzwrotna zaliczka jest gwarancją, że będę miał miejsce na szkoleniu i że muszę odpowiednio zapłacić resztę zgodnie z planem płatności.

Podpisując niniejszy dokument wyrażam zgodę na warunki kursu przedstawione w opisie.

Data urodzenia ……………………………………….. ………………………. (dzień miesiąc rok)

Numer dowodu/paszportu ………………………………………… ……………………………………………………….

Nazwisko i imię …………………………………………. ………………………………………………………. ………………..

Imię duchowe (jeśli masz) …………………………………………………. ………………………………………

Adres …………………………………………. ………………………………………………………. ……………

………………………………………………………. ………………………………………………………. …………………………………

Numer telefonu………………………………………… ………………………………………………………. …..

E-mail……………………………………….. ………………………………………………………. ………………………

Zawód ………………………………………………………… ………………………………………………………. …………………..

Opłata dokonywana przez: osobę prywatną / firmę / umowę z urzędem pracy

………………………………………………………. …….

Jeśli płacisz za pośrednictwem firmy, podaj dane firmy do faktury

………………………………………………………. ………………………………………………………. ………………………………………………………. ………………..

Proszę krótko wyjaśnić, dlaczego chcesz wziąć udział w szkoleniu, oraz opisz swoje wcześniejsze doświadczenia z jogą / kundalini jogą (czy i jak długo praktykujesz, online czy na żywo, itp):

………………………………………………………. ………………………………………………………. ………………………………………………………. ………………………………………………………. ………………………….

………………………………………………………. ………………………………………………………. ………………………………………………………. ………………………………………………………. ………………………………

………………………………………………………. ………………………………………………………. ………………………………………………………. ………………………………………………………. ………………………….

Fizyczne/psychiczne ograniczenia: Czy miałeś/masz jakieś szczególne dolegliwości, które wymagałyby zmian lub modyfikacji praktyki i ćwiczeń, takie jak (między innymi):

Fizyczne: problemy z ruchomością stawów, kręgosłupa, kończyn itp, wysokie lub niskie ciśnienie krwi, problemy z sercem lub krążeniem, problemy z płucami (astma przewlekłe zapalenie oskrzeli itp.), cukrzyca, problemy z tarczycą, problemy z kręgosłupem (dyski itp.), operacje, urazy.

Stany psychiczne, takie jak stany psychiatryczne (depresja, lęk, zaburzenia). Przyjmowane leki. Przeciwskazaniem całkowitym są stwierdzone psychozy, epilepsja i jaskra.

Wiedza ta jest dla nas ważna, abyśmy mogli dokładniej pokierować Cię w razie potrzeby i zaproponować różne pozycje, techniki oddychania itp. Pamiętaj, że zawsze sam/a jesteś odpowiedzialny/a za swoje zdrowie i stan zdrowia.

Jeśli podczas treningu wystąpią jakiekolwiek dolegliwości lub problemy, prosimy o natychmiastowe powiadomienie trenera lub organizatora, abyśmy mogli lepiej Ci służyć.

………………………………………………………. ………………………………………………………. ………………………………………………………. ………………………………………………………. …………………………………

………………………………………………………. ………………………………………………………. ………………………………………………………. ………………………………………………………. ………………………

………………………………………………………. ………………………………………………………. ………………………………………………………. ………………………………………………………. …………………………………

Skąd dowiedziałeś się o szkoleniu? Jeśli to było przez twojego nauczyciela jogi, napisz jak się nazywa?

………………………………………………………. ………………………………………………………. ………………………………………………………. ………………………………………………………. ………………………….

Oświadczenie: Według mojej najlepszej wiedzy nie mam żadnych przeciwskazań psychicznych ani fizycznych, które uniemożliwiałyby mi udział w szkoleniu. Rozumiem, że nauki zawarte w tym kursie nie zastępują porady lekarskiej.

 

PODPIS………………………………………………………………………………………………………………………………

Data ……………………………………………………..

 

Wyślij wypełniony i wydrukowany formularz emailem do:

Agnieszka Hari Kartar – kundalinijoga(małpa)wp.eu – (604946919)

Zaliczka i wpłaty na konto:

W tytule prosimy podać „Szkolenie nauczycieli Jogi Kundalini poziomu 1, 2024” oraz swoje imię i nazwisko.

Wpłacając zaliczkę rezerwujesz miejsce na szkoleniu. Uprawnia ona do otrzymania podręcznika szkoleniowego. Po otrzymaniu Twojej rejestracji prześlemy Ci informację o pozostałej płatności. Napisz jeśli potrzebujesz fakturę za kurs.